ارائه یا پرزنتیشن (presentation) چیست؟
زمانی که شما طلاعاتی را به فرد یا گروهی از افراد انتقال می دهید، در حال ارائه آن اطلاعات می باشید. این ارائه می تواند از طرق مختلف همچون کتاب ، روزنامه، مقاله، صفحات وب و مانند ...
آماده سازی یک ارائه موثر
قبل از اجرای یک ارائه موثر نیازمند یک آماده سازی و برنامه ریزی خوب هستیم در این مقاله درباره اهمیت آماده سازی توضیح خواهیم داد و مراحل آن را به شما خواهیم گفت. ...
مهارت ارائه مطلب: تعیین هدف
تعیین هدف ارائه یکی از کارهایی است که در مرحله آماده سازی و برنامه ریزی برای یک ارائه موثر باید انجام دهیم. اهداف اطلاعاتی، متقاعد سازی، و آموزشی سه هدف مهم ممکن برای یک ارائه می باشد. در این مقاله می خواهیم درباره این سه هدف صحبت کنیم. ...
تحلیل مخاطب برای ارائه موثر: سطح آگاهی و دانش؛ و جمعیت
گاهی اوقات علیرغم داشتن محتوا، فن بیان، و طراحی خوب اسلاید ها اما ارائه ما مورد توجه قرار نمی گیرد که یکی از دلایل اصلی آن عدم شناخت کافی از مخاطبان می باشد. در این مقاله به دو مورد از ویژگی ها مخاطبان یعنی سطح دانش و آکاهی شان در باره موضوع و میزان جمعیت شان را مورد بررسی قرار می دهیم ...
مهارت ارائه مطلب: بررسی سبک یادگیری و تفاوت های فرهنگی مخاطبان
در مقاله "تحلیل مخاطب برای ارائه موثر" نگاهی به اهمیت تحلیل مخاطب برای یک ارائه موثر کردیم و دو تا از عوامل مربوط به مخاطبان یعنی سطح آگاهی و دانش؛ و عوامل جمعیت شناختی را بررسی کردیم. در اینجا به بررسی دو عامل مهم دیگر یعنی سبک یادگیری و تفاوت های فرهنگی می پردازیم. ...
تحلیل مخاطب برای ارائه موثر: علت حضور، جنسیت، و سن
علت حضور، جنسیت، و سن سه عامل مهم دیگر در تحلیل مخاطب برای ارائه موثر می باشد. در این مقاله نگاهی به این سه عامل خواهیم انداخت. ...
مهارت ارائه مطلب: شیوه های گردآوری اطلاعات مخاطبان
در نوشته های قبلی درباره اهمیت تحلیل مخاطبان برای یک ارائه موثر صحبت کردیم. حال این سوال مطرح می شود چگونه می توان از ویژگی ها مخاطبان آگاهی پیدا کرد. در اینجا به چهار شیوه جمع آوری اطلاعات برای آگاهی از ویژگی های مخاطبان اشاره خواهیم کرد ...
مهارت ارائه مطلب: جمع آوری و سازماندهی اطلاعات
اگر می خواهیم ارائه ای موثر داشته باشیم، جمع آوری اطلاعات و سازماندهی آن نقش اساسی در آن داردو البته نیازمند وقت و توجه کافیست. در این مطلب درباره اهمیت این مرحله از آماده سازی ارائه مطلب صحبت خواهیم کرد. ...
اهمیت مقدمه در ارائه مطلب
کیفیت یک مقدمه می تواند تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت یک ارائه باشد. در این مقاله با بر اساس سه نظریه روانشناسی و ارتباطی به این پرسش که چرا مقدمه یک ارائه مهم است، پاسخ خواهیم داد. ...
در شروع یک ارائه چگونه خود را معرفی و با حضار احوالپرسی کنیم؟
برخی اشتباهات در معرفی و احوالپرسی ابتدای هر ارائه یا سخنرانی می تواند ضربه بسیار بدی به پیکره ارائه ما باشد. در این مقاله به برخی اشتباهات در معرفی و احوال پرسی و همچنین اصول انجام این کار اشاره می گردد. ...
چرا جلب توجه در ابتدای ارائه مطلب مهم است؟
آیا آتشی را می توان تصور کرد که بدون ایجاد یک جرقه شعله ور گردد؟ جلب توجه به مانند جرقه ای در ابتدا ارائه یک مطلب است. در این مطلب به اهمیت جلب توجه اشاره کرده و مهمترین تکنیک های آن را معرفی می کنیم. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک داستان گویی
یکی از ابزارهای موثر برای جلب توجه مخاطب، داستان گویی می باشد. در این مقاله به ویژگی های یک داستان گویی موثر در ارائه مطلب اشاره خواهیم کرد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک های نقل و قول، و سوال پرسیدن
در این مقاله درباره دو تکنیک جلب توجه مخاطبان در ارائه مطلب یعنی نقل و قول، و سوال پرسیدن می پردازیم. و دربارۀ اصول و قواعد صحیح استفاده از آنها توضیح خواهیم داد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک استفاده از فیلم و عکس
65 درصد افراد دارای سبک یادگیری دیداری هستند، بنابراین استفاده از ویدئو و عکس می تواند ابزارهای بسیار موثری برای جلب توجه باشد. در این مقاله درباره چگونگی درست از این ابزار برای جلب توجه صحبت می کنیم. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک تجسم سازی
تجسم اگر بخوبی توسط یک ارائه دهنده انجام گیرد می تواند برای هر مخاطبی جذاب و گیرا باشدو یک تکنیک مفید برای جلب توجه مخاطب در ابتدا ارائه مطلب. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک شوخی کردن
چرا استفاده از تکنیک شوخی کردن می تواند برای جلب توجه مخاطبان مفید باشد؟ چگونه باید از این تکنیک استفاده کرد؟ و چگونه می توان مخاطبان را خنداند؟ این ها سوالاتی است که در این مطلب به آنها پاسخ داده می شود. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: آمار و ارقام
چه برای جلب توجه و چه برای نگهداری آن، بیان آمار و ارقام ابزاری بسیار قوی می باشد. در این مقاله درباره چرایی جذابیت آمارها و ارقام، و چگونگی استفاده صحیح از این تکنیک صحبت خواهیم کرد. ...
مهارت ارائه مطلب: بیان اهداف آموزشی
اگر سبک ارائه ما آموزش است و در پی آموزش هستیم. بیان اهداف آموزشی در ابتدای ارائه اجتناب ناپذیر است. در این درس درباره اهمیت بیان اهداف آموزشی با ذکر مثال اشاره خواهیم کرد. ...
چرا سازماندهی محتوای ارائه مطلب مهم است؟
گاهی اوقات علیرغم داشتن محتوایی خوب و جذاب، بخاطر نبود سازماندهی مناسب، نمی توانیم ارائه ای موثر داشته باشیم. در این درس دربارۀ اهمیت سازماندهی صحبت کرده و سه راهبرد مهم را معرفی خواهیم کرد. ...
شیوه های سازماندهی محتوا در ارائه مطلب
مسئله –دلایل- راحل، معلوم به مجهول، و مقایسه سه راهبرد مهم برای سازماندهی محتوا برای ارائه مطلب می باشد. در این درس به توضیح هر کدام می پردازیم. ...
چگونه به ارائه خود پایان دهیم؟
یک پایان بد می تواند، همه تلاش های خوب ما در طول ارائه را بیهوده سازد. در این درس ضمن معرفی پنج تکنیک مهم برای پایان دادن یک ارائه، به نکات مهم دیگری نیز اشاره خواهیم کرد. ...
مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت
اسلایدسازی نقش اساسی در موفقیت یا شکست مان در رسیدن به اهداف ارائه دارد. در این درس به تبیین اهمیت اسلایدسازی برای داشتن ارائه موثر می پردازیم. ...
مهارت اسلایدسازی: انتخاب زمینه
انتخاب یا ایجاد زمینۀ پاورپوینت نقش مهمی در جلب توجه مخاطبان به محتوا و تاثیرگذاری آن دارد. در این درس به هفت اصل مهم در انتخاب زمینه اشاره خواهیم کرد. ...
چرخه یا دایرۀ رنگ، ابزاری مهم برای طراحی حرفه ای اسلاید
برای داشتن یک اسلاید حرفه ای و موثر، آشنایی با چرخۀ رنگ بسیار ضروریست. در این درس ضمن معرفی چرخۀ رنگ، چگونگی بهره گیری از آن در اسلایدسازی را توضیح خواهیم داد. ...
استفاده از رنگ در اسلاید سازی: سه سوال مهم
زمان استفاده از رنگ ها در اسلایدسازی، باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم. در این درس به معرفی و بررسی این سه سوال می پردازد. ...
گوگل اسلاید(google slide)، ابزاری مناسب برای ارائه مطلب
تنها پاورپوینت ابزار مناسب برای ارائه مطلب نیست، گوگل اسلاید با توجه ویژگی های خاص خودش گاهی اوقات می تواند بهتر از پاورپوینت باشد. ...
مهارت ارائه مطلب: 10 ایده جذاب برای نمایش نقل قول ها
نقل قول ها ابزار بسیار قدرتمندی برای جلب توجه مخاطبان و الهام بخشی آنهاست، و نشان دهنده و تایید کننده اهمیت آن چیزی است که بیان می کنیم. اما اگر ...
مهارت ارائه مطلب: چگونه با شوخی کردن حضار را بخندانیم؟
شوخی کردن یکی روش های بسیار مناسب و اثر گذار برای جلب و نگهداری توجه مخاطب و هچنین جلوگیری از خستکی و یکنواختی است. ...
مهارت ارائه مطلب: فراخواندن عمل (call to action) چیست و چگونه ممکن است؟
مطمئنا مهمترین هدف ما و همۀ کسانی که مطلبی را رائه می دهند این است که مخاطبان اقدام یا عملی را در جهت هدف ارائه انجام دهند. اما چگونه؟ ...
تاثیرگذاری اولیه (First Impression) چیست؟ چه نقشی در ارائه مطلب دارد؟
تاثیر گذاری اولیه به قضاوت ها و تصمیم گیری های بسیار سریعی اشاره می کند که افراد در ارتباط با موقعیت های مختلف از جمله ارتباطات میان فردی اتخاذ می کنند. ...
12345
در خبر نامه ما عضو شوید
برای اطلاع از آخرین مطالب و اخبار سایت کافیست ایمیل خود را ثبت کنید
     
.
درباره خود شکوفا

خودشکوفا با بهره مندی از اساتید، محققان و منابع علمی معتبر در تلاش است تا با ارائه بهترین و کاربردی ترین مطالب در قالب فیلم، پادکست، مقاله، سخنرانی، کارگاه اموزشی و غیره در زمینۀ مهارت های ارتباطی، یادگیری، آموزشی، و تربیتی به همه کمک کند تا ابراز وجود موثری در جامعۀ خود داشته باشند.

telegram instagram aparat linkedin