روش هایی برای تدریس موضوعات پیچیده
برای تدریس موضوعات پیچیده و سخت چطور می توانید به مخاطبین خود کمک کنید که آنچه که می گویید را بفهمند و به خاطر بسپارند؟ ...
مهارت ارائه مطلب: تعیین هدف
تعیین هدف ارائه یکی از کارهایی است که در مرحله آماده سازی و برنامه ریزی برای یک ارائه موثر باید انجام دهیم. اهداف اطلاعاتی، متقاعد سازی، و آموزشی سه هدف مهم ممکن برای یک ارائه می باشد. در این مقاله می خواهیم درباره این سه هدف صحبت کنیم. ...
مهارت ارائه مطلب: شیوه های گردآوری اطلاعات مخاطبان
در نوشته های قبلی درباره اهمیت تحلیل مخاطبان برای یک ارائه موثر صحبت کردیم. حال این سوال مطرح می شود چگونه می توان از ویژگی ها مخاطبان آگاهی پیدا کرد. در اینجا به چهار شیوه جمع آوری اطلاعات برای آگاهی از ویژگی های مخاطبان اشاره خواهیم کرد ...
تکنیک های مدیریت کلاس درس
مدیرت کلاس چالشی است که تمام معلمان با آن مواجه می شوند، و تصمیمات و اقداماتی که معلمان در این حیطه انتخاب می کنند به شدت تاثیرگذار هستند. ...
اهمیت مقدمه در ارائه مطلب
کیفیت یک مقدمه می تواند تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت یک ارائه باشد. در این مقاله با بر اساس سه نظریه روانشناسی و ارتباطی به این پرسش که چرا مقدمه یک ارائه مهم است، پاسخ خواهیم داد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک استفاده از فیلم و عکس
65 درصد افراد دارای سبک یادگیری دیداری هستند، بنابراین استفاده از ویدئو و عکس می تواند ابزارهای بسیار موثری برای جلب توجه باشد. در این مقاله درباره چگونگی درست از این ابزار برای جلب توجه صحبت می کنیم. ...
یادگیری فعال برای کلاس های بزرگ
ممکن است بسیار از مدرسان و اساتید کلاس های بزرگ و با تعداد نسبتا زیادی را تجربه کرده باشند که قادربه درگیر ساختن همه افراد کلاس در یادگیری فعال نبودند. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: آمار و ارقام
چه برای جلب توجه و چه برای نگهداری آن، بیان آمار و ارقام ابزاری بسیار قوی می باشد. در این مقاله درباره چرایی جذابیت آمارها و ارقام، و چگونگی استفاده صحیح از این تکنیک صحبت خواهیم کرد. ...
چرا سازماندهی محتوای ارائه مطلب مهم است؟
گاهی اوقات علیرغم داشتن محتوایی خوب و جذاب، بخاطر نبود سازماندهی مناسب، نمی توانیم ارائه ای موثر داشته باشیم. در این درس دربارۀ اهمیت سازماندهی صحبت کرده و سه راهبرد مهم را معرفی خواهیم کرد. ...
چگونه به ارائه خود پایان دهیم؟
یک پایان بد می تواند، همه تلاش های خوب ما در طول ارائه را بیهوده سازد. در این درس ضمن معرفی پنج تکنیک مهم برای پایان دادن یک ارائه، به نکات مهم دیگری نیز اشاره خواهیم کرد. ...
چرخه یا دایرۀ رنگ، ابزاری مهم برای طراحی حرفه ای اسلاید
برای داشتن یک اسلاید حرفه ای و موثر، آشنایی با چرخۀ رنگ بسیار ضروریست. در این درس ضمن معرفی چرخۀ رنگ، چگونگی بهره گیری از آن در اسلایدسازی را توضیح خواهیم داد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک های نقل و قول، و سوال پرسیدن
در این مقاله درباره دو تکنیک جلب توجه مخاطبان در ارائه مطلب یعنی نقل و قول، و سوال پرسیدن می پردازیم. و دربارۀ اصول و قواعد صحیح استفاده از آنها توضیح خواهیم داد. ...
مهارت ارائه مطلب: بیان اهداف آموزشی
اگر سبک ارائه ما آموزش است و در پی آموزش هستیم. بیان اهداف آموزشی در ابتدای ارائه اجتناب ناپذیر است. در این درس درباره اهمیت بیان اهداف آموزشی با ذکر مثال اشاره خواهیم کرد. ...
شیوه های سازماندهی محتوا در ارائه مطلب
مسئله –دلایل- راحل، معلوم به مجهول، و مقایسه سه راهبرد مهم برای سازماندهی محتوا برای ارائه مطلب می باشد. در این درس به توضیح هر کدام می پردازیم. ...
چرا کارکنان برای حضور در برنامۀ آموزشی مقاومت می کنند؟
بسیاری از افراد نگرش مثبتی به گذراندن برنامه ها یا کلاس های آموزشی ندارند. چه به دلیل ترس از تغییر باشد و چه به دلیل نبود تعامل، مقاومت آموزشی یک مسئلۀ واقعی است. ...
مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت
اسلایدسازی نقش اساسی در موفقیت یا شکست مان در رسیدن به اهداف ارائه دارد. در این درس به تبیین اهمیت اسلایدسازی برای داشتن ارائه موثر می پردازیم. ...
نظم کلاسی (Classroom Discipline): تعریف و راهبردهای آن
چه چیزی یک کلاس درس را به کلاسی عالی تبدیل می کند؟ در این مقاله درمورد نظم کلاسی، راهبردهای پیشگیرانه، و ابزارهای مورد استفاده لحظه ای صحبت می کنیم. ...
یادگیری با طرح جامع، راهبردی موثر برای آموزش یادگیرندگان با ویژگی های گوناگون
یادگیری با طرح جهانی یک چارچوب محبوب برای مدارس و کلاس هایی است که جمعیت های متنوعی از دانش آموزان داشته و معلمان آنها آموزش های خاص ارائه می کنند. در این مقاله به تبیین مفهوم یادگیری با طرح جهانی، تاریخچه، و چگونه کاربست آن در کلاس درس صحبت خواهیم کرد. ...
چرا جلب توجه در ابتدای ارائه مطلب مهم است؟
آیا آتشی را می توان تصور کرد که بدون ایجاد یک جرقه شعله ور گردد؟ جلب توجه به مانند جرقه ای در ابتدا ارائه یک مطلب است. در این مطلب به اهمیت جلب توجه اشاره کرده و مهمترین تکنیک های آن را معرفی می کنیم. ...
در شروع یک ارائه چگونه خود را معرفی و با حضار احوالپرسی کنیم؟
برخی اشتباهات در معرفی و احوالپرسی ابتدای هر ارائه یا سخنرانی می تواند ضربه بسیار بدی به پیکره ارائه ما باشد. در این مقاله به برخی اشتباهات در معرفی و احوال پرسی و همچنین اصول انجام این کار اشاره می گردد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک تجسم سازی
تجسم اگر بخوبی توسط یک ارائه دهنده انجام گیرد می تواند برای هر مخاطبی جذاب و گیرا باشدو یک تکنیک مفید برای جلب توجه مخاطب در ابتدا ارائه مطلب. ...
استفاده از رنگ در اسلاید سازی: سه سوال مهم
زمان استفاده از رنگ ها در اسلایدسازی، باید به سه سوال اساسی پاسخ دهیم. در این درس به معرفی و بررسی این سه سوال می پردازد. ...
روش های تشویق کارکنان برای یادگیری مداوم
غالباً، بیشتر کارکنان با اعتماد بنفس بالا کسانی هستند که آموزش های درستی دریافت کردند و دانش مورد نیاز برای کارشان را بدست آوردند. ...
چرا بچه ها در مدرسه خسته می شوند؟
برای برخی از کودکان، خسته شدن از مدرسه یک شکایت پیوسته است، به طوری که باعث پریشانی واقعی شده و اغلب به اجتناب از رفتن به مدرسه یا رفتارهای بی اعتنایی به مدرسه منجر می شود. ...
تحلیل مخاطب برای ارائه موثر: سطح آگاهی و دانش؛ و جمعیت
گاهی اوقات علیرغم داشتن محتوا، فن بیان، و طراحی خوب اسلاید ها اما ارائه ما مورد توجه قرار نمی گیرد که یکی از دلایل اصلی آن عدم شناخت کافی از مخاطبان می باشد. در این مقاله به دو مورد از ویژگی ها مخاطبان یعنی سطح دانش و آکاهی شان در باره موضوع و میزان جمعیت شان را مورد بررسی قرار می دهیم ...
تحلیل مخاطب برای ارائه موثر: علت حضور، جنسیت، و سن
علت حضور، جنسیت، و سن سه عامل مهم دیگر در تحلیل مخاطب برای ارائه موثر می باشد. در این مقاله نگاهی به این سه عامل خواهیم انداخت. ...
مهارت ارائه مطلب: جمع آوری و سازماندهی اطلاعات
اگر می خواهیم ارائه ای موثر داشته باشیم، جمع آوری اطلاعات و سازماندهی آن نقش اساسی در آن داردو البته نیازمند وقت و توجه کافیست. در این مطلب درباره اهمیت این مرحله از آماده سازی ارائه مطلب صحبت خواهیم کرد. ...
جلب توجه در ارائۀ مطلب: تکنیک داستان گویی
یکی از ابزارهای موثر برای جلب توجه مخاطب، داستان گویی می باشد. در این مقاله به ویژگی های یک داستان گویی موثر در ارائه مطلب اشاره خواهیم کرد. ...
عوامل تاثیرگذار در محیط یادگیری کلاس درس
عوامل بسیاری در ایجاد محیط یادگیری کلاس درس دخیل هستند. این محیط می تواند مثبت یا منفی، کارآمد یا ناکارآمد باشد ...
برنامه آموزش کارکنان: ویژگی هایی که باید داشته باشد
هر چند آموزش صرف نمی تواند چارۀ همه مشکلات سازمان باشد اما یک آموزش موثر می تواند کمک قابل توجهی به پیشبرد اهداف سازمان کند. ...
12
در خبر نامه ما عضو شوید
برای اطلاع از آخرین مطالب و اخبار سایت کافیست ایمیل خود را ثبت کنید
     
.
درباره خود شکوفا

خودشکوفا با بهره مندی از اساتید، محققان و منابع علمی معتبر در تلاش است تا با ارائه بهترین و کاربردی ترین مطالب در قالب فیلم، پادکست، مقاله، سخنرانی، کارگاه اموزشی و غیره در زمینۀ مهارت های ارتباطی، یادگیری، آموزشی، و تربیتی به همه کمک کند تا ابراز وجود موثری در جامعۀ خود داشته باشند.

telegram instagram aparat linkedin